Erişim Şartları

Web Sitesi Operatörü

Bu Web Sitesi, İngiltere ve Galler’de kayıtlı (sicil no.00860093) bir şirket olan Premier Farnell UK Limited (“Farnell” olarak ticaret yapan ve anılan ya da metnin gerektirdiği durumlarda “Bize”, “Biz” ya da “Bizim” olarak anılan) adına ya da hesabına işletilmektedir. İşyerimiz 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, İngiltere adresinde kayıtlıdır.

Birleşik Krallıkta KDV numaramız 169680322’dir.

Bu Web Sitesi ile ilgili tüm irtibat, Web Sitemizdeki Bağlantı Detaylarımız (Contact Us) sayfasında bulunan adres, email adresi, faks numarası ya da telefon numarasından (söz konusu irtibat için hangisi geçerli ise) yapılmalıdır.

Bu Web Sitesi ile ilgili olarak bizimle başka bir sebepten dolayı bağlantı kurmak istemeniz halinde, lütfen kayıtlı Bizim işyerimizdeki Webmaster’a yazınız ya da Siz Bize, info-tr@farnell.com adresine email gönderiniz.

Lütfen aşağıda belirtilen Farnell Web Sitesi Erişim Şartları’nı inceleyiniz. Siz’ in bu Web Sitesi’ne erişim ve Web Sitesi’ni kullanma hakkınız bu Erişim Şartları’na tabidir. Bu Web Sitesi’ne erişiminiz, Siz’in bu Erişim Şartları’nı okuduğunuzu ve anladığınızı ve Siz’in, söz konusu Erişim Şartları ile bağlı olduğunuzu kabul ettiğinizi göstermektedir.

ÖNEMLİ: SİZ, BU ŞARTLARIN İHBAR OLMAKSIZIN ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNİ VE SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİK YAPILDIKTAN HEMEN SONRA, BU WEB SİTESİNE HER GİRİŞİNİZDE, BU DEĞİŞİKLİKLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL EDİP ONAYLAMAKTASINIZ. SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLAN GEÇERLİ ERİŞİM ŞARTLARINI GÖREBİLMEK İÇİN BELİRLİ ARALIKLARLA BU SAYFAYI ZİYARET ETMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

 

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE BU WEB SİTESİ’NİN ULAŞILABİLİRLİĞİ

Bu Web Sitesi’nde bulunan tüm bilgiler ve malzemeler sadece Bizim ve Bizim sattığımız ürünler ve (uygun olduğunda) hizmetler hakkında genel bilgi sağlama amacıyla hazırlanmıştır. Bu Web Sitesi’nde yayınlanan bu tür tüm bilgi ve malzemeler iyi niyetle, sadece Size kolaylık olması açısından sağlanmış olup sadece bilgi amaçlı olarak ve her zaman bu Erişim Şartları’na uygun olarak kullanılabilir.

Bu Web Sitesi’nde yayınlanan bilgi ve materyaller doğru ve güncel olmasını sağlamak için çaba göstermekteyiz. Ancak, (yasaların izin verdiği en geniş nispette) bu Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin ya da materyallerin doğru, kapsamlı, doğrulanmış ya da tam olduğu konusunda (açık ya da zımni) hiç bir beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemekteyiz. Özellikle, bu tür herhangi bir bilginin ya da materyalin herhangi özel bir amaca uygunluğu ile ilgili hiç bir (açık ya da zımni) beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemekteyiz. Bu Web Sitesi’nde bulunan bilgiler herhangi bir tavsiye ve/veya öneri oluşturmamaktadır. Farnell, bu Web Sitesi’nde bulunan bilgileri ve/veya materyalleri güncellemeyi ya da düzeltmeyi taahhüt etmemektedir ancak Biz bu bilgide tanımlanan ürünler ve/veya programlar (bunların çıkarılması da dahil) üzerinde düzeltmeler ve/veya değişiklikler yapma ve bu bilgileri ya da materyalleri herhangi bir zamanda ihbar vermeksizin silme ve/veya yerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.

Bu Web Sitesi’nin normal şartlar altında günde 24 saat ulaşılabilir olmasını sağlamak için çaba göstermemize rağmen, herhangi bir sebeple bu Web Sitesi’nin herhangi bir zamanda herhangi bir süre için ya da tamamen ulaşılamaz durumda olması halinde biz sorumlu olmayacağız. Bu Web Sitesi’ne erişim, ihbar vermeksizin, geçici bir süre için ya da sürekli olarak durdurulabilir.

ÜRÜN DETAYLARI

Farnell’in bu Web Sitesi’nde yayınladığı bilgiler, Sizin ülkenizde duyurulmayan ya da mevcut olmayan Farnell ürünlerine, programlarına ve hizmetlerine referanslar ya da çapraz referanslar içerebilir. Bu referanslar, Farnell’in söz konusu ürünler, programlar ya da hizmetleri Sizin ülkenizde duyurmayı amaçladığına işaret etmemektedir. Sizin ulaşabileceğiniz ürünler, programlar ve hizmetler ile ilgili bilgi almak için her zaman ülkenizdeki Farnell yetkilisi ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.

ERİŞİM VE BİLGİLERİN KULLANIMI

Sizin bu Web Sitesi’ne erişiminiz, bu Web Sitesi’nde bulunan bilgileri, sadece kendi meşru kişisel kullanımınız ya da dahili ticari faaliyetlerinizde kullanımınız için izleme, kullanma, indirme ve depolama ile kesinlikle sınırlıdır. Bu Erişim Şartları’nın hükümleri çerçevesinde izin verilenin dışında bir amaçla ya da herhangi bir amaçla Bu Web Sitesi’ne, Farnell bilgisayar sisteminin diğer bölümlerine ya da herhangi bir amaçla sistemde bulunan diğer bilgilere herhangi bir erişim ya da erişme girişimi, kesinlikle yasaktır ve bir tazminat talebine yol açabilir ve/veya Size karşı ceza davası açılmasına neden olabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHBARI

Bu Web Sitesi’nde bulunan bilgi ve materyaller Bizim sahip olduğumuz ya da lisansını Bizim aldığımız telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarına (ticari markalar, ticari sırlar ve patentler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tabidir. Bu tür bilgi ve materyaller ile ilgili haklar, Biz ve Bizim üçüncü kişi lisans verenlerimizde saklıdır.

Bu Web Sitesi’nin bölümlerini, orijinal malzemenin içerdiği telif hakları ile ilgili ihbarları ve mülkiyet ile ilgili diğer ihbarları ya da diğer fikri mülkiyet ihbarlarını, indirilen materyallerin ve/veya yapılan kopyaların üzerinde tutmak şartıyla, sadece kişisel kullanımınız ve bilginiz ya da dahili ticari kullanımız için lokal bir hard diske indirebilir ve/veya tek tek bölümleri, basabilirsiniz. Herhangi bir dosya indirmeniz durumunda, riski size ait olacaktır.

Telif hakkına sahip bu tür materyaller ve/veya diğer fikri mülkiyet hakkına sahip materyaller ile ilgili mülkiyet haklarının, Bize ait olduğunu ve Biz’de ya da bizim üçüncü kişi lisans verenlerimizde kalacağını ve bu tür materyallerle ilgili olarak yukarıda bahsedilenin dışında hiç bir hak alamayacağınızı bilmektesiniz.

Bu Web Sitesi’nde bahsedilen ürünler, teknoloji ya da işlemler Bizim tarafımızdan ya da diğer üçüncü taraflarca saklı tutulan diğer fikri mülkiyet haklarının konusu olabilir ve bu tür ürünler, teknoloji ya da işlemler ile ilgili hiç bir hak elde edemeyeceksiniz.

Bu Web Sitesi’nden, Biz’im önceden yazılı iznimiz olmaksızın, herhangi bir ticari amaç için (yukarıda açıkça bahsedilen dışında) herhangi bir bilgi ve/veya materyali çoğaltamaz (tamamen ya da kısmen), değiştiremezsiniz, geri derleyemezsiniz (decompile), kaynak koda dönüştüremezsiniz, gönderemezsiniz ya da kullanamazsınız.

HİPERMETİN BAĞLANTILARI (HYPERTEXT LINKS)

ya da diğer web sitelerinden bu Web Sitesi’ne bağlantı olabilir. Bu Web Sitesi’nden bağlantılar sadece kolaylık olması amacıyla ve bilgi amaçlı konmuştur. Farnell bu tür web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde kontrole sahip değildir ve bu Web Sitesi’nden ve bu Web Sitesi’ne bağlantısı olan herhangi diğer web sitesi ile ilgili hiç bir garanti ve beyanda bulunmamaktadır (açık ya da zımni). Bu tür web sitelerinden ve web sitelerine herhangi bir linkin bulunması, Farnell’in bu web sitelerine, bunların sağlayıcılarına, ürünlerine ve/veya hizmetlerine onay verdiği, sponsoru olduğu ya da önerdiği anlamına gelmemektedir.

Herhangi diğer bir web sitesinde ya da belgede bulunan hipermetin bağlantılarına ve bu Web Sitesi’ne yönlendiren yön tabelalarına bizim önceden yazılı rızamız olmaksızın izin verilmemektedir. Bu Web Sitesi’ne erişerek, Siz’in kullanmak üzere seçtiğiniz, bu Web Sitesi’nde bulunan ve/veya bu Web Sitesi’nden ya da Web Sitesi’ne olan bağlantılarda bulunan her türlü bilgi ve/veya materyalin virüs, solucan (worms), truva atı ve tahrip edici etkiye sahip diğer unsurlardan ari olduğunu kabul edip onaylamaktasınız.

FARNELL’E TESLİMLER

Farnell, bu Web Sitesi aracılığıyla, Siz’den gizli ya da özel bilgi almak istememektedir. Farnell’e, bu Web Sitesi aracılığıyla (bu Web Sitesi’nde gösterilen herhangi bir iletişim yolu da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir materyal, yorum, öneri, fikir, grafik ya da diğer herhangi bir bilgi göndererek, Farnell’e söz konusu materyalleri (tanımlandığı şekilde) kullanması, çoğaltması, görüntülemesi, işlemesi, değiştirmesi, göndermesi ve dağıtması için sınırsız, münhasır olmayan, gayri kabili rücu, telif ücretsiz lisans izni vermektesiniz ve ayrıca Farnell’in, bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz herhangi bir fikir, kavram, know-how ya da tekniği kullanmakta serbest olduğunu kabul etmektesiniz. Ancak, Biz, Siz’in adınızı, izninizi almadan ya da Web Sitesi’nin belirli bir bölümü için Siz’in tarafınızdan teslim edilen malzeme ya da bilgilerin Siz’in isminiz altında yayınlanacağını ya da başka şekilde kullanılacağını önceden Siz’e bildirmeden ya da kanunlar uyarınca buna zorunlu olduğumuz durumlar dışında, yayınlamayacağız ya da diğer şekilde Siz’in Biz’e malzeme ya da bilgi teslim ettiğinizi duyurmayacağız.

SATIN ALMA ŞARTLARI

Satın Alma Şartları, bu Web Sitesi’ndeki malları ve/veya hizmetleri size hangi hüküm ve şartlar altında satmayı kabul edebileceğimizi içermektedir. Söz konusu malları ve/veya hizmetleri Size satmak için Siz’inle bir kontrat(lar) imzalamamız durumunda, (bu Erişim Şartları ve Satın Alma Şartları arasında herhangi bir çelişki bulunması halinde) söz konusu Satın Alma Şartları öncelikli olacaktır.

BÖLGE BEYANI

Bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyaller, söz konusu bilgi ve malzemelerin sağlanması ya da kullanılmasının, herhangi bir hükümet merci ya da denetim organı ya da kendi kendini denetleyen kuruluşun koyduğu geçerli kurallar, yasalar veya yönetmeliklere aykırı olduğu , bizim söz konusu bilgiyi sağlamaya yetkili olmadığımız herhangi bir yargı yetkisindeki herhangi bir kişi ya da tüzel kişiye sağlanmamıştır ve bahsedilenler tarafından kullanılamaz.

Bu Web Sitesi’ne yasalara uygun olarak erişebileceğiniz ve kullanabileceğiniz, sayfaları okuyabileceğiniz ve/veya sayfalarda bulunan bilgi ve materyallere dayanarak hareket edebileceğiniz konusunda ikna olmuş olmanız şarttır. Yetkisiz erişim ya da bu konularla ilgili Siz’in hareketlerinizle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek açısından, Bu Web Sitesi’nin Birleşik Krallık’ta tasarlandığını ve Türkiye’de de kullanılmak üzere Birleşik Krallık’tan kullanıma sunulduğunu kabul edip onaylamaktasınız.

SORUMLULUK

Bu Web Sitesi’nde bulunan ya da Web Sitesi kanalıyla sağlanan ya da nasıl olursa olsun diğer şekilde ortaya çıkmış bilgi ve materyallerin kullanılması ya da bunlara dayanılması sonucu meydana gelen, ister doğrudan ister dolaylı olarak ortaya çıksın her türlü talep ya da doğrudan, dolaylı zarar ve kayıplar, kusurlu fiil ya da ihmalden doğmuş ve hadisenin özel şartlarına bağlı zarar ve kayıplar (special losses) ya da başka bir kayıp sonucu ortaya çıkan zarar ve kayıplar (consequential loss) (kar, gelir, beklenen tasarruf, peştemaliye, veri ya da iş fırsatları kayıpları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili olarak, SÖZ KONUSU KAYBIN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, KONTRAT, HAKSIZ FİİL (İHMAL DE DAHİL), YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ, KISITLAMA YA DA DİĞER NEDENLERLE sorumlu olmayacağız. HERHANGİ BİR ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK AÇISINDAN, BU ERİŞİM ŞARTLARININ HİÇ BİR HÜKMÜ, BİZİM İHMALİMİZİN NEDEN OLDUĞU (ÇALIŞANLARIMIZ, ALT-TAŞERONLARIMIZ YA DA ACENTALARIMIZ DA DAHİL) ÖLÜM YA DA KİŞİSEL YARALANMA; HİLE (HİLEYLE YAPILAN YANLIŞ BEYAN DA DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN); YA DA BİZİM SORUMLULUĞUMUZU SINIRLAMAMIZIN YA DA KALDIRMAMIZIN (SINIRLAMA YA DA KALDIRMA GİRİŞİMİ DE DAHİL) YASADIŞI OLACAĞI HERHANGİ BİR KONU İÇİN SORUMLULUĞUMUZU ORTADAN KALDIRMAMAKTA YA DA SINIRLAMAMAKTADIR.

HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Bu Web Sitesi’nin herhangi bir kullanımı, her zaman İngiliz Hukuku’na tabi olacaktır ve herhangi bir ihtilaf halinde, ilgili taraflar İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yetkisini kabul ederler.

TERCÜMELER

Bu şartlar ve bu şartların herhangi bir tercümesi arasında herhangi bir çelişki olması halinde, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Terms of Access

WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-tr@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in Turkey.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then this English version will prevail.