Ekipmanı ve tesisi çalışır durumda tutmak ve muhafaza etmek için bakım ve güvenlik büyük önem taşır.

Bakım yalnızca şirketin teknik yapılarının güvenilirliğini veya verimliliğini sağlamak için gerekli değildir, aynı zamanda düzenli bakım daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Bakım yapılmaması veya yetersiz bakım, ciddi ve ölümcül kazalara veya sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bakım fonksiyonu, olay sonrası olmaktan, planlıya, tahmine, kendi kendini düzeltmeye doğru evriliyor. Operasyonel sensör teknolojilerindeki gelişmeler, sanal veya artırılmış gerçeklik (VR/AR), bulut tabanlı platformlar ve analitik gibi bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, performans seviyeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sağlamaya ve ekipman verimliliğini kaybetmeden tahmine dayalı veya programlanmış bakımın ana hatlarını belirlemeye yardımcı oluyor.

Daha fazla bilgi

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE